18. Άποψη του εργοστασίου, 1916.jpg 21. Πανοραμική άποψη της συνοικίας Μάμου, 1936Μικρογραφίες19. Άποψη του εργοστασίου, 191621. Πανοραμική άποψη της συνοικίας Μάμου, 1936Μικρογραφίες19. Άποψη του εργοστασίου, 191621. Πανοραμική άποψη της συνοικίας Μάμου, 1936Μικρογραφίες19. Άποψη του εργοστασίου, 191621. Πανοραμική άποψη της συνοικίας Μάμου, 1936Μικρογραφίες19. Άποψη του εργοστασίου, 191621. Πανοραμική άποψη της συνοικίας Μάμου, 1936Μικρογραφίες19. Άποψη του εργοστασίου, 1916
Επισκέψεις
3722
Βαθμολογία κατάταξης
4.58 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία