14. Άποψη του εργοστασίου, 1911.jpg 20. Επέκταση βιομηχανοστασίων, 1927Μικρογραφίες15. Άποψη του εργοστασίου, 191420. Επέκταση βιομηχανοστασίων, 1927Μικρογραφίες15. Άποψη του εργοστασίου, 191420. Επέκταση βιομηχανοστασίων, 1927Μικρογραφίες15. Άποψη του εργοστασίου, 191420. Επέκταση βιομηχανοστασίων, 1927Μικρογραφίες15. Άποψη του εργοστασίου, 191420. Επέκταση βιομηχανοστασίων, 1927Μικρογραφίες15. Άποψη του εργοστασίου, 191420. Επέκταση βιομηχανοστασίων, 1927Μικρογραφίες15. Άποψη του εργοστασίου, 1914
Επισκέψεις
3499
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία