13. Άποψη του εργοστασίου, 1911.jpg 12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  ΣαςΜικρογραφίες14. Άποψη του εργοστασίου, 191112. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  ΣαςΜικρογραφίες14. Άποψη του εργοστασίου, 191112. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  ΣαςΜικρογραφίες14. Άποψη του εργοστασίου, 191112. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  ΣαςΜικρογραφίες14. Άποψη του εργοστασίου, 191112. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  ΣαςΜικρογραφίες14. Άποψη του εργοστασίου, 1911
Επισκέψεις
4020
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία