13. Άποψη του εργοστασίου, 1911.jpg 12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  ΣαςΜικρογραφίες10. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 190912. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  ΣαςΜικρογραφίες10. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 190912. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  ΣαςΜικρογραφίες10. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 190912. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  ΣαςΜικρογραφίες10. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 190912. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  ΣαςΜικρογραφίες10. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 1909
Επισκέψεις
4005
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία