11. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 1909.jpg 17. Άποψη του εργοστασίου, 1916Μικρογραφίες12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  Σας17. Άποψη του εργοστασίου, 1916Μικρογραφίες12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  Σας17. Άποψη του εργοστασίου, 1916Μικρογραφίες12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  Σας17. Άποψη του εργοστασίου, 1916Μικρογραφίες12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  Σας17. Άποψη του εργοστασίου, 1916Μικρογραφίες12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  Σας
Επισκέψεις
3487
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία