5. Δημοσίευση στο Νεολόγο των Πατρών για τα επικείμενα εγκαίνια του εργοστασίου, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 1909.jpg 4. Περίοδος κατασκευής τού εργοστασίου, 1908Μικρογραφίες6. Πρόσκληση στα εγκαίνια του εργοστασίου που έγιναν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 19094. Περίοδος κατασκευής τού εργοστασίου, 1908Μικρογραφίες6. Πρόσκληση στα εγκαίνια του εργοστασίου που έγιναν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 19094. Περίοδος κατασκευής τού εργοστασίου, 1908Μικρογραφίες6. Πρόσκληση στα εγκαίνια του εργοστασίου που έγιναν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 19094. Περίοδος κατασκευής τού εργοστασίου, 1908Μικρογραφίες6. Πρόσκληση στα εγκαίνια του εργοστασίου που έγιναν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 19094. Περίοδος κατασκευής τού εργοστασίου, 1908Μικρογραφίες6. Πρόσκληση στα εγκαίνια του εργοστασίου που έγιναν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 19094. Περίοδος κατασκευής τού εργοστασίου, 1908Μικρογραφίες6. Πρόσκληση στα εγκαίνια του εργοστασίου που έγιναν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 1909
Επισκέψεις
3432
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία