2. Εταιρεία \'\'Γλαύκος\'. Επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου Β΄. Στη υποδοχή ο πρόεδρος της εταιρείας (και διευθ. τής Εθν. Τράπεζας) Ξαβέριος Παπαηλιού και ο αντιπρόεδρος (και δήμαρχος Πατρέων) Β. Ρούφος, 1937.jpg 1. Η εξέδρα των επισήμων στους σχολικούς αγώνες Πατρών. Η Ελλανόδικος επιτροπή βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ξεχωρίζει ο Χρ. Κορύλλος, δεύτερος καθισμένος από αριστερα, 1900Μικρογραφίες3. Κηδεία στρατιωτικού στο Μητροπολιτικό ναό, 19361. Η εξέδρα των επισήμων στους σχολικούς αγώνες Πατρών. Η Ελλανόδικος επιτροπή βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ξεχωρίζει ο Χρ. Κορύλλος, δεύτερος καθισμένος από αριστερα, 1900Μικρογραφίες3. Κηδεία στρατιωτικού στο Μητροπολιτικό ναό, 19361. Η εξέδρα των επισήμων στους σχολικούς αγώνες Πατρών. Η Ελλανόδικος επιτροπή βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ξεχωρίζει ο Χρ. Κορύλλος, δεύτερος καθισμένος από αριστερα, 1900Μικρογραφίες3. Κηδεία στρατιωτικού στο Μητροπολιτικό ναό, 19361. Η εξέδρα των επισήμων στους σχολικούς αγώνες Πατρών. Η Ελλανόδικος επιτροπή βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ξεχωρίζει ο Χρ. Κορύλλος, δεύτερος καθισμένος από αριστερα, 1900Μικρογραφίες3. Κηδεία στρατιωτικού στο Μητροπολιτικό ναό, 1936
Επισκέψεις
8264
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία