13. Ο νέος ναός τού Αγίου Ανδρέα στη φάση τής κατασκευής του.jpg 12. Ο νέος Ναός τού Αγίου Ανδρέα (η ανέγερση)Μικρογραφίες14. Ο νέος ναός τού Αγίου Ανδρέα στη φάση τής κατασκευής του12. Ο νέος Ναός τού Αγίου Ανδρέα (η ανέγερση)Μικρογραφίες14. Ο νέος ναός τού Αγίου Ανδρέα στη φάση τής κατασκευής του12. Ο νέος Ναός τού Αγίου Ανδρέα (η ανέγερση)Μικρογραφίες14. Ο νέος ναός τού Αγίου Ανδρέα στη φάση τής κατασκευής του12. Ο νέος Ναός τού Αγίου Ανδρέα (η ανέγερση)Μικρογραφίες14. Ο νέος ναός τού Αγίου Ανδρέα στη φάση τής κατασκευής του12. Ο νέος Ναός τού Αγίου Ανδρέα (η ανέγερση)Μικρογραφίες14. Ο νέος ναός τού Αγίου Ανδρέα στη φάση τής κατασκευής του12. Ο νέος Ναός τού Αγίου Ανδρέα (η ανέγερση)Μικρογραφίες14. Ο νέος ναός τού Αγίου Ανδρέα στη φάση τής κατασκευής του
Επισκέψεις
4135
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία