26. Φωτογραφία από το στρατό με αφιέρωση... \'\'Χαρισμένη εις τον αδελφικό μου φίλον Σάκη, να μένη ως κώλυμα στην άπονη λησμονιά\'\', 1957.jpg 25. Φωτογραφία από το στρατό με αφιέρωση... "Ως ενθύμιον εις απλήν θύμησιν εις την άπονη λησμονιά. Εις τον φίλος μου Σάκη", 1956Μικρογραφίες27. Κοινωνική εκδήλωση25. Φωτογραφία από το στρατό με αφιέρωση... "Ως ενθύμιον εις απλήν θύμησιν εις την άπονη λησμονιά. Εις τον φίλος μου Σάκη", 1956Μικρογραφίες27. Κοινωνική εκδήλωση25. Φωτογραφία από το στρατό με αφιέρωση... "Ως ενθύμιον εις απλήν θύμησιν εις την άπονη λησμονιά. Εις τον φίλος μου Σάκη", 1956Μικρογραφίες27. Κοινωνική εκδήλωση25. Φωτογραφία από το στρατό με αφιέρωση... "Ως ενθύμιον εις απλήν θύμησιν εις την άπονη λησμονιά. Εις τον φίλος μου Σάκη", 1956Μικρογραφίες27. Κοινωνική εκδήλωση
Επισκέψεις
4285
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία