3. Ενθύμιον. Φωτογραφισθείς παρά τον Άγιον Γεώργιον εν Άνω Γουμένιτσα, 6-6-1953.jpg 2. Ενθύμιον των αγώνων κατά τας ημέρας τού ΠάσχαΜικρογραφίες4. Ύπαιθρος2. Ενθύμιον των αγώνων κατά τας ημέρας τού ΠάσχαΜικρογραφίες4. Ύπαιθρος2. Ενθύμιον των αγώνων κατά τας ημέρας τού ΠάσχαΜικρογραφίες4. Ύπαιθρος2. Ενθύμιον των αγώνων κατά τας ημέρας τού ΠάσχαΜικρογραφίες4. Ύπαιθρος2. Ενθύμιον των αγώνων κατά τας ημέρας τού ΠάσχαΜικρογραφίες4. Ύπαιθρος2. Ενθύμιον των αγώνων κατά τας ημέρας τού ΠάσχαΜικρογραφίες4. Ύπαιθρος
Επισκέψεις
3974
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία