2. Κόρινθος. Η έξοδος της διώρυγας (ευτυχισμένο το 1962).jpg 1. Κόρινθος. Τα εγκαίνια της διώρυγας, έργο Κ. Βολανάκη, 1893Μικρογραφίες3. Κόρινθος. Η διώρυγα της Κορίνθου1. Κόρινθος. Τα εγκαίνια της διώρυγας, έργο Κ. Βολανάκη, 1893Μικρογραφίες3. Κόρινθος. Η διώρυγα της Κορίνθου1. Κόρινθος. Τα εγκαίνια της διώρυγας, έργο Κ. Βολανάκη, 1893Μικρογραφίες3. Κόρινθος. Η διώρυγα της Κορίνθου1. Κόρινθος. Τα εγκαίνια της διώρυγας, έργο Κ. Βολανάκη, 1893Μικρογραφίες3. Κόρινθος. Η διώρυγα της Κορίνθου1. Κόρινθος. Τα εγκαίνια της διώρυγας, έργο Κ. Βολανάκη, 1893Μικρογραφίες3. Κόρινθος. Η διώρυγα της Κορίνθου1. Κόρινθος. Τα εγκαίνια της διώρυγας, έργο Κ. Βολανάκη, 1893Μικρογραφίες3. Κόρινθος. Η διώρυγα της Κορίνθου
Επισκέψεις
3659
Βαθμολογία κατάταξης
4.58 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία