7. Ταξί στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου.jpg 8. Λεωφορείο με οδηγού και εισπράκτορες της γραμμής Πάτρα-Αχαγιά, 1950(περίπου)Μικρογραφίες6. Τροχονόμος στη γωνία τού Κατσαΐτη8. Λεωφορείο με οδηγού και εισπράκτορες της γραμμής Πάτρα-Αχαγιά, 1950(περίπου)Μικρογραφίες6. Τροχονόμος στη γωνία τού Κατσαΐτη8. Λεωφορείο με οδηγού και εισπράκτορες της γραμμής Πάτρα-Αχαγιά, 1950(περίπου)Μικρογραφίες6. Τροχονόμος στη γωνία τού Κατσαΐτη8. Λεωφορείο με οδηγού και εισπράκτορες της γραμμής Πάτρα-Αχαγιά, 1950(περίπου)Μικρογραφίες6. Τροχονόμος στη γωνία τού Κατσαΐτη8. Λεωφορείο με οδηγού και εισπράκτορες της γραμμής Πάτρα-Αχαγιά, 1950(περίπου)Μικρογραφίες6. Τροχονόμος στη γωνία τού Κατσαΐτη8. Λεωφορείο με οδηγού και εισπράκτορες της γραμμής Πάτρα-Αχαγιά, 1950(περίπου)Μικρογραφίες6. Τροχονόμος στη γωνία τού Κατσαΐτη
Επισκέψεις
4883
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία