45. Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου. Τετάρτη τάξη, σχολική χρονιά 1959-1960.jpg 44. Το 1ο Λύκειο Αιγίου. Πιθανόν αρχές δεκαετίες τού '60Μικρογραφίες46. To 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, περί το 196544. Το 1ο Λύκειο Αιγίου. Πιθανόν αρχές δεκαετίες τού '60Μικρογραφίες46. To 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, περί το 196544. Το 1ο Λύκειο Αιγίου. Πιθανόν αρχές δεκαετίες τού '60Μικρογραφίες46. To 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, περί το 196544. Το 1ο Λύκειο Αιγίου. Πιθανόν αρχές δεκαετίες τού '60Μικρογραφίες46. To 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, περί το 196544. Το 1ο Λύκειο Αιγίου. Πιθανόν αρχές δεκαετίες τού '60Μικρογραφίες46. To 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, περί το 196544. Το 1ο Λύκειο Αιγίου. Πιθανόν αρχές δεκαετίες τού '60Μικρογραφίες46. To 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, περί το 1965
Επισκέψεις
4068
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία