24. Λιμάνι, 3 Σεπτεμβρίου 1940. Στο βάθος η Άκολη και η Ροδοδάφνη.jpg 22. Μερική άποψη της πόλης και του λιμανιού, 1950Μικρογραφίες27. Γενική άποψη της Χαρτοποιίας22. Μερική άποψη της πόλης και του λιμανιού, 1950Μικρογραφίες27. Γενική άποψη της Χαρτοποιίας22. Μερική άποψη της πόλης και του λιμανιού, 1950Μικρογραφίες27. Γενική άποψη της Χαρτοποιίας22. Μερική άποψη της πόλης και του λιμανιού, 1950Μικρογραφίες27. Γενική άποψη της Χαρτοποιίας22. Μερική άποψη της πόλης και του λιμανιού, 1950Μικρογραφίες27. Γενική άποψη της Χαρτοποιίας
Επισκέψεις
4166
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία