6. Το φρούριο τής Πάτρας.jpg 5. Το φρούριο της Πάτρας, δεκαετία 1930Μικρογραφίες7. Το φρούριο της Πάτρας5. Το φρούριο της Πάτρας, δεκαετία 1930Μικρογραφίες7. Το φρούριο της Πάτρας5. Το φρούριο της Πάτρας, δεκαετία 1930Μικρογραφίες7. Το φρούριο της Πάτρας5. Το φρούριο της Πάτρας, δεκαετία 1930Μικρογραφίες7. Το φρούριο της Πάτρας5. Το φρούριο της Πάτρας, δεκαετία 1930Μικρογραφίες7. Το φρούριο της Πάτρας5. Το φρούριο της Πάτρας, δεκαετία 1930Μικρογραφίες7. Το φρούριο της Πάτρας
Λευκώματα
Επισκέψεις
5563
Βαθμολογία κατάταξης
4.58 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία