656/2714
Αρχική /

18. Πατραϊκό Ωδείο, 1970

18. Πατραϊκό Ωδείο, 1970.jpg 19. Δημόσια Τεχνική Σχολή Πατρών (από την εφ. "Πελοπόννησος"), 1978Μικρογραφίες17. Το νεοκλασικό τού σταφιδέμπορου Μανωλόπουλου στην Κορίνθου & Αράτου. Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε το ιδιωτικό "Αρέθειο Σχολείο". Λειτουργούσε από τα τέλη τού 19ου αι19. Δημόσια Τεχνική Σχολή Πατρών (από την εφ. "Πελοπόννησος"), 1978Μικρογραφίες17. Το νεοκλασικό τού σταφιδέμπορου Μανωλόπουλου στην Κορίνθου & Αράτου. Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε το ιδιωτικό "Αρέθειο Σχολείο". Λειτουργούσε από τα τέλη τού 19ου αι19. Δημόσια Τεχνική Σχολή Πατρών (από την εφ. "Πελοπόννησος"), 1978Μικρογραφίες17. Το νεοκλασικό τού σταφιδέμπορου Μανωλόπουλου στην Κορίνθου & Αράτου. Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε το ιδιωτικό "Αρέθειο Σχολείο". Λειτουργούσε από τα τέλη τού 19ου αι19. Δημόσια Τεχνική Σχολή Πατρών (από την εφ. "Πελοπόννησος"), 1978Μικρογραφίες17. Το νεοκλασικό τού σταφιδέμπορου Μανωλόπουλου στην Κορίνθου & Αράτου. Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε το ιδιωτικό "Αρέθειο Σχολείο". Λειτουργούσε από τα τέλη τού 19ου αι19. Δημόσια Τεχνική Σχολή Πατρών (από την εφ. "Πελοπόννησος"), 1978Μικρογραφίες17. Το νεοκλασικό τού σταφιδέμπορου Μανωλόπουλου στην Κορίνθου & Αράτου. Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε το ιδιωτικό "Αρέθειο Σχολείο". Λειτουργούσε από τα τέλη τού 19ου αι
Λευκώματα
Επισκέψεις
4743
Βαθμολογία κατάταξης
4.58 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία