665/2714
Αρχική /

9. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών, λίγο πριν αρχίσει η κατεδάφιση

9. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών, λίγο πριν αρχίσει η κατεδάφιση.JPG 10. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών, λίγο πριν αρχίσει η κατεδάφισηΜικρογραφίες8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)10. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών, λίγο πριν αρχίσει η κατεδάφισηΜικρογραφίες8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)10. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών, λίγο πριν αρχίσει η κατεδάφισηΜικρογραφίες8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)10. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών, λίγο πριν αρχίσει η κατεδάφισηΜικρογραφίες8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)10. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών, λίγο πριν αρχίσει η κατεδάφισηΜικρογραφίες8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)10. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών, λίγο πριν αρχίσει η κατεδάφισηΜικρογραφίες8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)
Λευκώματα
Επισκέψεις
4855
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία