667/2714
Αρχική /

7. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα νεανικά του χρόνια

7. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα νεανικά του χρόνια.JPG 8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)Μικρογραφίες6. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα χρόνια που πήγαινε σχολείο8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)Μικρογραφίες6. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα χρόνια που πήγαινε σχολείο8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)Μικρογραφίες6. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα χρόνια που πήγαινε σχολείο8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)Μικρογραφίες6. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα χρόνια που πήγαινε σχολείο8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)Μικρογραφίες6. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα χρόνια που πήγαινε σχολείο8. Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών (καθηγητές)Μικρογραφίες6. Ο Γιάννης Λύρας. Πρώην καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο Πατρών. Εδώ στα χρόνια που πήγαινε σχολείο
Λευκώματα
Επισκέψεις
4770
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία