693/2714
Αρχική /

44. Η Πειραϊκή Πατραϊκή, δεκαετία 1970

44. Η Πειραϊκή Πατραϊκή, δεκαετία 1970.jpg 45. Η Πειραϊκή Πατραϊκή. Το λεβητοστάσιο, αρχές δεκαετίας 1960 Μικρογραφίες43. Άποψη των εγκαταστάσεων τής Πειραϊκής Πατραϊκής στην Πάτρα, δεκαετία 196045. Η Πειραϊκή Πατραϊκή. Το λεβητοστάσιο, αρχές δεκαετίας 1960 Μικρογραφίες43. Άποψη των εγκαταστάσεων τής Πειραϊκής Πατραϊκής στην Πάτρα, δεκαετία 196045. Η Πειραϊκή Πατραϊκή. Το λεβητοστάσιο, αρχές δεκαετίας 1960 Μικρογραφίες43. Άποψη των εγκαταστάσεων τής Πειραϊκής Πατραϊκής στην Πάτρα, δεκαετία 196045. Η Πειραϊκή Πατραϊκή. Το λεβητοστάσιο, αρχές δεκαετίας 1960 Μικρογραφίες43. Άποψη των εγκαταστάσεων τής Πειραϊκής Πατραϊκής στην Πάτρα, δεκαετία 196045. Η Πειραϊκή Πατραϊκή. Το λεβητοστάσιο, αρχές δεκαετίας 1960 Μικρογραφίες43. Άποψη των εγκαταστάσεων τής Πειραϊκής Πατραϊκής στην Πάτρα, δεκαετία 1960
Επισκέψεις
5261
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία