2. Η Γιαννούλα η κουλουρού. Αυτό το πολυδημοσιευμένο σκίτσο είναι η μόνη εικόνα τής Γιαννούλας που υπάρχει.jpg 1. Γιορτές των αποκριών στην Πάτρα όπως αποτυπώθηκαν σε σκίτσο από το βιβλίο "Cruise of the Caroline"Μικρογραφίες3. Ο Κώστας Αντζουλάτος ως "πατέρας τής νύφης", 19811. Γιορτές των αποκριών στην Πάτρα όπως αποτυπώθηκαν σε σκίτσο από το βιβλίο "Cruise of the Caroline"Μικρογραφίες3. Ο Κώστας Αντζουλάτος ως "πατέρας τής νύφης", 19811. Γιορτές των αποκριών στην Πάτρα όπως αποτυπώθηκαν σε σκίτσο από το βιβλίο "Cruise of the Caroline"Μικρογραφίες3. Ο Κώστας Αντζουλάτος ως "πατέρας τής νύφης", 19811. Γιορτές των αποκριών στην Πάτρα όπως αποτυπώθηκαν σε σκίτσο από το βιβλίο "Cruise of the Caroline"Μικρογραφίες3. Ο Κώστας Αντζουλάτος ως "πατέρας τής νύφης", 19811. Γιορτές των αποκριών στην Πάτρα όπως αποτυπώθηκαν σε σκίτσο από το βιβλίο "Cruise of the Caroline"Μικρογραφίες3. Ο Κώστας Αντζουλάτος ως "πατέρας τής νύφης", 1981
Επισκέψεις
4504
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία