7. Ο Καρνάβαλος Μποκάσα 1978. Κατασκευαστής του ο Δημήτρης Βούρτσης.jpg 6. Καρναβάλι 1977Μικρογραφίες8. Το άρμα ξεπεσμένος αριστοκράτης, 1979. Κατασκευαστής του ο Δημήτρης Βούρτσης6. Καρναβάλι 1977Μικρογραφίες8. Το άρμα ξεπεσμένος αριστοκράτης, 1979. Κατασκευαστής του ο Δημήτρης Βούρτσης6. Καρναβάλι 1977Μικρογραφίες8. Το άρμα ξεπεσμένος αριστοκράτης, 1979. Κατασκευαστής του ο Δημήτρης Βούρτσης6. Καρναβάλι 1977Μικρογραφίες8. Το άρμα ξεπεσμένος αριστοκράτης, 1979. Κατασκευαστής του ο Δημήτρης Βούρτσης6. Καρναβάλι 1977Μικρογραφίες8. Το άρμα ξεπεσμένος αριστοκράτης, 1979. Κατασκευαστής του ο Δημήτρης Βούρτσης6. Καρναβάλι 1977Μικρογραφίες8. Το άρμα ξεπεσμένος αριστοκράτης, 1979. Κατασκευαστής του ο Δημήτρης Βούρτσης
Επισκέψεις
4652
Βαθμολογία κατάταξης
4.58 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία