1079/2714
Αρχική /

56. Σατυρικό άρμα για το πλοίο Καλυδώνα που αναχωρούσε από το λιμάνι τής Πάτρας. Κατασκευαστής του ο Γρηγόρης Παπαθεοδώρου

56. Σατυρικό άρμα για το πλοίο Καλυδώνα που αναχωρούσε από το λιμάνι τής Πάτρας. Κατασκευαστής του ο Γρηγόρης Παπαθεοδώρου.jpg 57. Άρμα (πιθανόν του βασιλιά)Μικρογραφίες55. Σατυρικό άρμα μπροστά από την εκκλησία τού Αγίου Νικολάου57. Άρμα (πιθανόν του βασιλιά)Μικρογραφίες55. Σατυρικό άρμα μπροστά από την εκκλησία τού Αγίου Νικολάου57. Άρμα (πιθανόν του βασιλιά)Μικρογραφίες55. Σατυρικό άρμα μπροστά από την εκκλησία τού Αγίου Νικολάου57. Άρμα (πιθανόν του βασιλιά)Μικρογραφίες55. Σατυρικό άρμα μπροστά από την εκκλησία τού Αγίου Νικολάου57. Άρμα (πιθανόν του βασιλιά)Μικρογραφίες55. Σατυρικό άρμα μπροστά από την εκκλησία τού Αγίου Νικολάου
Λευκώματα
Επισκέψεις
3039
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία