1099/2714
Αρχική /

36. Ο βασιλιάς με τους μπάστακες. Κατασκευαστής του ο Δημήτρης Σουλιώτης

36. Ο βασιλιάς με τους μπάστακες. Κατασκευαστής του ο Δημήτρης Σουλιώτης.jpg 37. Άρμα (ίσως του βασιλιά) στην πλατεία Γεωργίου, λίγο πριν από το Δημοτικό ΘέατροΜικρογραφίες35. Άρμα στο κάτω μέρος τής πλατείας Γεωργίου37. Άρμα (ίσως του βασιλιά) στην πλατεία Γεωργίου, λίγο πριν από το Δημοτικό ΘέατροΜικρογραφίες35. Άρμα στο κάτω μέρος τής πλατείας Γεωργίου37. Άρμα (ίσως του βασιλιά) στην πλατεία Γεωργίου, λίγο πριν από το Δημοτικό ΘέατροΜικρογραφίες35. Άρμα στο κάτω μέρος τής πλατείας Γεωργίου37. Άρμα (ίσως του βασιλιά) στην πλατεία Γεωργίου, λίγο πριν από το Δημοτικό ΘέατροΜικρογραφίες35. Άρμα στο κάτω μέρος τής πλατείας Γεωργίου37. Άρμα (ίσως του βασιλιά) στην πλατεία Γεωργίου, λίγο πριν από το Δημοτικό ΘέατροΜικρογραφίες35. Άρμα στο κάτω μέρος τής πλατείας Γεωργίου
Λευκώματα
Επισκέψεις
3396
Βαθμολογία κατάταξης
4.58 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία