1177/2714
Αρχική /

6. Ανθινο άρμα βασίλισσας στην πλατεία Γεωργίου

6. Ανθινο άρμα βασίλισσας στην πλατεία Γεωργίου.jpg 7. Άνθινο άρμα στο κάτω μέρος τής πλατείας Γεωργίου, όταν η αντιπροσωπεία τής FORD ήταν στο κέντρο τής πόλης!Μικρογραφίες5. Ανθινο άρμα προπομπός τής βασίλισσας στην πλατεία Γεωργίου7. Άνθινο άρμα στο κάτω μέρος τής πλατείας Γεωργίου, όταν η αντιπροσωπεία τής FORD ήταν στο κέντρο τής πόλης!Μικρογραφίες5. Ανθινο άρμα προπομπός τής βασίλισσας στην πλατεία Γεωργίου7. Άνθινο άρμα στο κάτω μέρος τής πλατείας Γεωργίου, όταν η αντιπροσωπεία τής FORD ήταν στο κέντρο τής πόλης!Μικρογραφίες5. Ανθινο άρμα προπομπός τής βασίλισσας στην πλατεία Γεωργίου7. Άνθινο άρμα στο κάτω μέρος τής πλατείας Γεωργίου, όταν η αντιπροσωπεία τής FORD ήταν στο κέντρο τής πόλης!Μικρογραφίες5. Ανθινο άρμα προπομπός τής βασίλισσας στην πλατεία Γεωργίου7. Άνθινο άρμα στο κάτω μέρος τής πλατείας Γεωργίου, όταν η αντιπροσωπεία τής FORD ήταν στο κέντρο τής πόλης!Μικρογραφίες5. Ανθινο άρμα προπομπός τής βασίλισσας στην πλατεία Γεωργίου
Επισκέψεις
4073
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία