1188/2714
Αρχική /

56. Διαφημιστική αφισέτα τού μηχανουργείου Δ. Π. Σκούρα με τα μηχανήματα που παράγει, δεκαετία 1930

56. Διαφημιστική αφισέτα τού μηχανουργείου Δ. Π. Σκούρα με τα μηχανήματα που παράγει, δεκαετία 1930.jpg 57. Έντυπο της ποτοποιείας Δημ. Κομποχόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες55. Απόδειξη ρεύματος της εταιρείας "Γλαύκος", 195457. Έντυπο της ποτοποιείας Δημ. Κομποχόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες55. Απόδειξη ρεύματος της εταιρείας "Γλαύκος", 195457. Έντυπο της ποτοποιείας Δημ. Κομποχόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες55. Απόδειξη ρεύματος της εταιρείας "Γλαύκος", 195457. Έντυπο της ποτοποιείας Δημ. Κομποχόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες55. Απόδειξη ρεύματος της εταιρείας "Γλαύκος", 195457. Έντυπο της ποτοποιείας Δημ. Κομποχόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες55. Απόδειξη ρεύματος της εταιρείας "Γλαύκος", 1954
Επισκέψεις
3379
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία