52. Πρώτη βιοτεχνική έκθεσις εν Πάτραις, έπαινος, 1898.jpg 53. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 1941Μικρογραφίες51. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '9053. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 1941Μικρογραφίες51. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '9053. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 1941Μικρογραφίες51. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '9053. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 1941Μικρογραφίες51. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '9053. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 1941Μικρογραφίες51. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '90
Επισκέψεις
3133
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία