43. Πάγος από το παλιό παγοποιείο Κακουρη.JPG 42. Άποψη του υδροκίνητου ελαιοτριβείου τής οικογένειας Γερούση, στην Περιβόλα Πατρών, δεκαετία '80Μικρογραφίες44. Αντλία απεντομωτηρίου στην Πάτρα42. Άποψη του υδροκίνητου ελαιοτριβείου τής οικογένειας Γερούση, στην Περιβόλα Πατρών, δεκαετία '80Μικρογραφίες44. Αντλία απεντομωτηρίου στην Πάτρα42. Άποψη του υδροκίνητου ελαιοτριβείου τής οικογένειας Γερούση, στην Περιβόλα Πατρών, δεκαετία '80Μικρογραφίες44. Αντλία απεντομωτηρίου στην Πάτρα42. Άποψη του υδροκίνητου ελαιοτριβείου τής οικογένειας Γερούση, στην Περιβόλα Πατρών, δεκαετία '80Μικρογραφίες44. Αντλία απεντομωτηρίου στην Πάτρα42. Άποψη του υδροκίνητου ελαιοτριβείου τής οικογένειας Γερούση, στην Περιβόλα Πατρών, δεκαετία '80Μικρογραφίες44. Αντλία απεντομωτηρίου στην Πάτρα42. Άποψη του υδροκίνητου ελαιοτριβείου τής οικογένειας Γερούση, στην Περιβόλα Πατρών, δεκαετία '80Μικρογραφίες44. Αντλία απεντομωτηρίου στην Πάτρα
Επισκέψεις
4509
Βαθμολογία κατάταξης
4.14 (2 Κατατάξεις)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία