2. Η πλατεία Τριών Συμμάχων.jpg 1. Η Πλατεία Τριών Συμμάχων. Στο βάθος φαίνεται το ξενοδοχείο "Αι Αθήναι" (κτίριο που έχει διασωθεί ως τις μέρες μας), τέλη 19ου αιΜικρογραφίες3. Η πλατεία Τριών Συμμάχων1. Η Πλατεία Τριών Συμμάχων. Στο βάθος φαίνεται το ξενοδοχείο "Αι Αθήναι" (κτίριο που έχει διασωθεί ως τις μέρες μας), τέλη 19ου αιΜικρογραφίες3. Η πλατεία Τριών Συμμάχων1. Η Πλατεία Τριών Συμμάχων. Στο βάθος φαίνεται το ξενοδοχείο "Αι Αθήναι" (κτίριο που έχει διασωθεί ως τις μέρες μας), τέλη 19ου αιΜικρογραφίες3. Η πλατεία Τριών Συμμάχων1. Η Πλατεία Τριών Συμμάχων. Στο βάθος φαίνεται το ξενοδοχείο "Αι Αθήναι" (κτίριο που έχει διασωθεί ως τις μέρες μας), τέλη 19ου αιΜικρογραφίες3. Η πλατεία Τριών Συμμάχων1. Η Πλατεία Τριών Συμμάχων. Στο βάθος φαίνεται το ξενοδοχείο "Αι Αθήναι" (κτίριο που έχει διασωθεί ως τις μέρες μας), τέλη 19ου αιΜικρογραφίες3. Η πλατεία Τριών Συμμάχων1. Η Πλατεία Τριών Συμμάχων. Στο βάθος φαίνεται το ξενοδοχείο "Αι Αθήναι" (κτίριο που έχει διασωθεί ως τις μέρες μας), τέλη 19ου αιΜικρογραφίες3. Η πλατεία Τριών Συμμάχων
Επισκέψεις
3996
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία