1583/2714
Αρχική /

27. Διαμόρφωση λιμανιού. Ο Πέτρος Μανιάκ (ο Γάλλος μηχανικός που ανέλαβε την εργολαβία τής διαμόρφωσης, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1889) και η οικογένειά του

27. Διαμόρφωση λιμανιού. Ο Πέτρος Μανιάκ  (ο Γάλλος μηχανικός που ανέλαβε την εργολαβία τής διαμόρφωσης, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1889) και η οικογένειά του.jpg 28. Διαμόρφωση λιμανιού. Κατοικίες, εργαστήρια και αποθήκες τής εργολαβίας ΜανιάκΜικρογραφίες26. Τα έργα κατασκευής τού κυματοθραύστη στο λιμάνι, 1881(;)28. Διαμόρφωση λιμανιού. Κατοικίες, εργαστήρια και αποθήκες τής εργολαβίας ΜανιάκΜικρογραφίες26. Τα έργα κατασκευής τού κυματοθραύστη στο λιμάνι, 1881(;)28. Διαμόρφωση λιμανιού. Κατοικίες, εργαστήρια και αποθήκες τής εργολαβίας ΜανιάκΜικρογραφίες26. Τα έργα κατασκευής τού κυματοθραύστη στο λιμάνι, 1881(;)28. Διαμόρφωση λιμανιού. Κατοικίες, εργαστήρια και αποθήκες τής εργολαβίας ΜανιάκΜικρογραφίες26. Τα έργα κατασκευής τού κυματοθραύστη στο λιμάνι, 1881(;)28. Διαμόρφωση λιμανιού. Κατοικίες, εργαστήρια και αποθήκες τής εργολαβίας ΜανιάκΜικρογραφίες26. Τα έργα κατασκευής τού κυματοθραύστη στο λιμάνι, 1881(;)
Λευκώματα
Επισκέψεις
3785
Βαθμολογία κατάταξης
4.18 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία