1585/2714
Αρχική /

25. Το λιμάνι. Μετανάστες επιβιάζονται σε βάρκες για να τους μεταφέρουν στα υπερωκεάνεια που εκείνον τον καιρό δεν μπορούσαν να δέσουν στις προβλήτες τού λιμανιού. Το κτίριο του Τηλεγραφείου δεξιά, 1910(περίπου)

25. Το λιμάνι. Μετανάστες επιβιάζονται σε βάρκες για να τους μεταφέρουν στα υπερωκεάνεια που εκείνον τον καιρό δεν μπορούσαν να δέσουν στις προβλήτες τού λιμανιού. Το κτίριο του Τηλεγραφείου δεξιά, 1910(περίπου).jpg 26. Τα έργα κατασκευής τού κυματοθραύστη στο λιμάνι, 1881(;)Μικρογραφίες24. Το λιμάνι. Η αποβάθρα τού Λιμεναρχείου26. Τα έργα κατασκευής τού κυματοθραύστη στο λιμάνι, 1881(;)Μικρογραφίες24. Το λιμάνι. Η αποβάθρα τού Λιμεναρχείου26. Τα έργα κατασκευής τού κυματοθραύστη στο λιμάνι, 1881(;)Μικρογραφίες24. Το λιμάνι. Η αποβάθρα τού Λιμεναρχείου26. Τα έργα κατασκευής τού κυματοθραύστη στο λιμάνι, 1881(;)Μικρογραφίες24. Το λιμάνι. Η αποβάθρα τού Λιμεναρχείου26. Τα έργα κατασκευής τού κυματοθραύστη στο λιμάνι, 1881(;)Μικρογραφίες24. Το λιμάνι. Η αποβάθρα τού Λιμεναρχείου
Λευκώματα
Επισκέψεις
3927
Βαθμολογία κατάταξης
4.18 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία