47. Το παλιό Καραμανδάνειο.JPG 46. Η είσοδος του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, δεκαετία 1960Μικρογραφίες48. Το παλιό Καραμανδάνειο46. Η είσοδος του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, δεκαετία 1960Μικρογραφίες48. Το παλιό Καραμανδάνειο46. Η είσοδος του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, δεκαετία 1960Μικρογραφίες48. Το παλιό Καραμανδάνειο46. Η είσοδος του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, δεκαετία 1960Μικρογραφίες48. Το παλιό Καραμανδάνειο46. Η είσοδος του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, δεκαετία 1960Μικρογραφίες48. Το παλιό Καραμανδάνειο46. Η είσοδος του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, δεκαετία 1960Μικρογραφίες48. Το παλιό Καραμανδάνειο
Λευκώματα
Επισκέψεις
4596
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία