26. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης).JPG 25. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης)Μικρογραφίες27. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης)25. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης)Μικρογραφίες27. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης)25. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης)Μικρογραφίες27. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης)25. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης)Μικρογραφίες27. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης)25. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης)Μικρογραφίες27. Κτίριο τη δεκαετία 1960 (φωτό Παπαδήμος Δημήτρης)
Λευκώματα
Επισκέψεις
4230
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία