13. Παλιό αρχοντικό.jpg 14. Το πρώτο κτίριο που στέγασε το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο Πατρών στη Ρήγα ΦεραίουΜικρογραφίες12. Στο σταθμό τού ΟΣΕ14. Το πρώτο κτίριο που στέγασε το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο Πατρών στη Ρήγα ΦεραίουΜικρογραφίες12. Στο σταθμό τού ΟΣΕ14. Το πρώτο κτίριο που στέγασε το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο Πατρών στη Ρήγα ΦεραίουΜικρογραφίες12. Στο σταθμό τού ΟΣΕ14. Το πρώτο κτίριο που στέγασε το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο Πατρών στη Ρήγα ΦεραίουΜικρογραφίες12. Στο σταθμό τού ΟΣΕ14. Το πρώτο κτίριο που στέγασε το Αρσάκειο Παρθεναγωγείο Πατρών στη Ρήγα ΦεραίουΜικρογραφίες12. Στο σταθμό τού ΟΣΕ
Λευκώματα
Επισκέψεις
4878
Βαθμολογία κατάταξης
2.68 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία