5. Άποψη της οικίας Βουρλούμη, γωνία με την οδό Αθανασίου Διάκου, δεκαετία 1960.jpg 4. Άποψη της οικίας Βουρλούμη στα Υψηλά Αλώνια, δεκαετία 1960Μικρογραφίες6. Μέγαρο Βουρλούμη στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, που κατεδαφίστηκε το 19694. Άποψη της οικίας Βουρλούμη στα Υψηλά Αλώνια, δεκαετία 1960Μικρογραφίες6. Μέγαρο Βουρλούμη στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, που κατεδαφίστηκε το 19694. Άποψη της οικίας Βουρλούμη στα Υψηλά Αλώνια, δεκαετία 1960Μικρογραφίες6. Μέγαρο Βουρλούμη στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, που κατεδαφίστηκε το 19694. Άποψη της οικίας Βουρλούμη στα Υψηλά Αλώνια, δεκαετία 1960Μικρογραφίες6. Μέγαρο Βουρλούμη στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, που κατεδαφίστηκε το 19694. Άποψη της οικίας Βουρλούμη στα Υψηλά Αλώνια, δεκαετία 1960Μικρογραφίες6. Μέγαρο Βουρλούμη στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, που κατεδαφίστηκε το 19694. Άποψη της οικίας Βουρλούμη στα Υψηλά Αλώνια, δεκαετία 1960Μικρογραφίες6. Μέγαρο Βουρλούμη στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, που κατεδαφίστηκε το 1969
Λευκώματα
Επισκέψεις
5406
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία