2. Πάτραι. Στρατών άνω πόλεως.JPG 1α. Στρατώνες στη συνοικία Σύνορα, δεκαετία 1920Μικρογραφίες3. Εσωτερικό στρατοπέδου ΚΕΤΧ1α. Στρατώνες στη συνοικία Σύνορα, δεκαετία 1920Μικρογραφίες3. Εσωτερικό στρατοπέδου ΚΕΤΧ1α. Στρατώνες στη συνοικία Σύνορα, δεκαετία 1920Μικρογραφίες3. Εσωτερικό στρατοπέδου ΚΕΤΧ1α. Στρατώνες στη συνοικία Σύνορα, δεκαετία 1920Μικρογραφίες3. Εσωτερικό στρατοπέδου ΚΕΤΧ1α. Στρατώνες στη συνοικία Σύνορα, δεκαετία 1920Μικρογραφίες3. Εσωτερικό στρατοπέδου ΚΕΤΧ1α. Στρατώνες στη συνοικία Σύνορα, δεκαετία 1920Μικρογραφίες3. Εσωτερικό στρατοπέδου ΚΕΤΧ
Λευκώματα
Επισκέψεις
4198
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία