33. Ούφα. Στα Υψηλά Αλώνια.jpg 32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικόΜικρογραφίες34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικόΜικρογραφίες34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικόΜικρογραφίες34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικόΜικρογραφίες34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικόΜικρογραφίες34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικόΜικρογραφίες34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)
Επισκέψεις
3450
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία