23. Το λογότυπο της εφημερίδας \'\'Τα Νεώτερα\'\', 1981.jpg Γελοιογραφίες, 1978 (από την εφ. "Η Ημέρα")Μικρογραφίες22. Το λογότυπο της εφημερίδας "Τα Νεώτερα", 1981Γελοιογραφίες, 1978 (από την εφ. "Η Ημέρα")Μικρογραφίες22. Το λογότυπο της εφημερίδας "Τα Νεώτερα", 1981Γελοιογραφίες, 1978 (από την εφ. "Η Ημέρα")Μικρογραφίες22. Το λογότυπο της εφημερίδας "Τα Νεώτερα", 1981Γελοιογραφίες, 1978 (από την εφ. "Η Ημέρα")Μικρογραφίες22. Το λογότυπο της εφημερίδας "Τα Νεώτερα", 1981Γελοιογραφίες, 1978 (από την εφ. "Η Ημέρα")Μικρογραφίες22. Το λογότυπο της εφημερίδας "Τα Νεώτερα", 1981Γελοιογραφίες, 1978 (από την εφ. "Η Ημέρα")Μικρογραφίες22. Το λογότυπο της εφημερίδας "Τα Νεώτερα", 1981
Επισκέψεις
3793
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία