17. Ο Δημήτριος Τόφαλος στο μπαλκόνι τού ξενοδοχείου \'\'Majestic\'\'.jpg 16. Ο Δημήτριος Τόφαλος στην ταράτσα τού σπιτιού του στη Νέα ΥόρκηΜικρογραφίες18. Ο Τόφαλος & Μαλτέζος στο σπίτι τού πρώτου στη Τζουρτζ. Ο Μαλτέζος ήταν σταφιδέμπορος και συνεργάζονταν με την οικογένεια Τόφαλου, η οποία είχε φορτηγίδες μεταφοράς σταφιδοκιβωτίων στα πλοία16. Ο Δημήτριος Τόφαλος στην ταράτσα τού σπιτιού του στη Νέα ΥόρκηΜικρογραφίες18. Ο Τόφαλος & Μαλτέζος στο σπίτι τού πρώτου στη Τζουρτζ. Ο Μαλτέζος ήταν σταφιδέμπορος και συνεργάζονταν με την οικογένεια Τόφαλου, η οποία είχε φορτηγίδες μεταφοράς σταφιδοκιβωτίων στα πλοία16. Ο Δημήτριος Τόφαλος στην ταράτσα τού σπιτιού του στη Νέα ΥόρκηΜικρογραφίες18. Ο Τόφαλος & Μαλτέζος στο σπίτι τού πρώτου στη Τζουρτζ. Ο Μαλτέζος ήταν σταφιδέμπορος και συνεργάζονταν με την οικογένεια Τόφαλου, η οποία είχε φορτηγίδες μεταφοράς σταφιδοκιβωτίων στα πλοία16. Ο Δημήτριος Τόφαλος στην ταράτσα τού σπιτιού του στη Νέα ΥόρκηΜικρογραφίες18. Ο Τόφαλος & Μαλτέζος στο σπίτι τού πρώτου στη Τζουρτζ. Ο Μαλτέζος ήταν σταφιδέμπορος και συνεργάζονταν με την οικογένεια Τόφαλου, η οποία είχε φορτηγίδες μεταφοράς σταφιδοκιβωτίων στα πλοία16. Ο Δημήτριος Τόφαλος στην ταράτσα τού σπιτιού του στη Νέα ΥόρκηΜικρογραφίες18. Ο Τόφαλος & Μαλτέζος στο σπίτι τού πρώτου στη Τζουρτζ. Ο Μαλτέζος ήταν σταφιδέμπορος και συνεργάζονταν με την οικογένεια Τόφαλου, η οποία είχε φορτηγίδες μεταφοράς σταφιδοκιβωτίων στα πλοία
Επισκέψεις
6326
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία