16. Η Μονή Ομπλού. Μοναχοί και επισκέπτες στο εσωτερικό τής μονής, 1930 .jpg 17. Το εξωτερικό τής παλιάς συναγωγής στην οδό Παντανάσσης, μεταξύ Μαιζώνος και Κορίνθου (από τότε τα αυτοκίνητα "καβαλούσαν" τα πεζοδρόμια)Μικρογραφίες15. Η Μονή Ομπλού17. Το εξωτερικό τής παλιάς συναγωγής στην οδό Παντανάσσης, μεταξύ Μαιζώνος και Κορίνθου (από τότε τα αυτοκίνητα "καβαλούσαν" τα πεζοδρόμια)Μικρογραφίες15. Η Μονή Ομπλού17. Το εξωτερικό τής παλιάς συναγωγής στην οδό Παντανάσσης, μεταξύ Μαιζώνος και Κορίνθου (από τότε τα αυτοκίνητα "καβαλούσαν" τα πεζοδρόμια)Μικρογραφίες15. Η Μονή Ομπλού17. Το εξωτερικό τής παλιάς συναγωγής στην οδό Παντανάσσης, μεταξύ Μαιζώνος και Κορίνθου (από τότε τα αυτοκίνητα "καβαλούσαν" τα πεζοδρόμια)Μικρογραφίες15. Η Μονή Ομπλού17. Το εξωτερικό τής παλιάς συναγωγής στην οδό Παντανάσσης, μεταξύ Μαιζώνος και Κορίνθου (από τότε τα αυτοκίνητα "καβαλούσαν" τα πεζοδρόμια)Μικρογραφίες15. Η Μονή Ομπλού
Επισκέψεις
4648
Βαθμολογία κατάταξης
4.72 (2 Κατατάξεις)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία