5. Ο ναός τής Παντάνασσας στα τέλη τού 19ου αιώνα. Έργο τού Λύσανδρου Καυταντζόγλου.jpg 4. Άποψη της Ευαγγελίστριας, αρχές τού 20ου αιΜικρογραφίες6. Η Παντάνασσα (εσωτερικό), δεκαετία 1910. Το μαρμάρινο τέμπλο είναι έργο τού Σπυρίδωνα Τζέτζου4. Άποψη της Ευαγγελίστριας, αρχές τού 20ου αιΜικρογραφίες6. Η Παντάνασσα (εσωτερικό), δεκαετία 1910. Το μαρμάρινο τέμπλο είναι έργο τού Σπυρίδωνα Τζέτζου4. Άποψη της Ευαγγελίστριας, αρχές τού 20ου αιΜικρογραφίες6. Η Παντάνασσα (εσωτερικό), δεκαετία 1910. Το μαρμάρινο τέμπλο είναι έργο τού Σπυρίδωνα Τζέτζου4. Άποψη της Ευαγγελίστριας, αρχές τού 20ου αιΜικρογραφίες6. Η Παντάνασσα (εσωτερικό), δεκαετία 1910. Το μαρμάρινο τέμπλο είναι έργο τού Σπυρίδωνα Τζέτζου4. Άποψη της Ευαγγελίστριας, αρχές τού 20ου αιΜικρογραφίες6. Η Παντάνασσα (εσωτερικό), δεκαετία 1910. Το μαρμάρινο τέμπλο είναι έργο τού Σπυρίδωνα Τζέτζου
Επισκέψεις
5007
Βαθμολογία κατάταξης
4.63 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία