[ παύση προβολής ]

7. Η οδός Καλαβρύτων, δεκαετία 1910

7. Η οδός Καλαβρύτων, δεκαετία 1910.jpg 6. Η οδός Καλαβρύτων προς το βουνό, λίγο πριν την πλατεία ΜαρούδαΜικρογραφίες6. Η οδός Καλαβρύτων προς το βουνό, λίγο πριν την πλατεία ΜαρούδαΜικρογραφίες6. Η οδός Καλαβρύτων προς το βουνό, λίγο πριν την πλατεία ΜαρούδαΜικρογραφίες6. Η οδός Καλαβρύτων προς το βουνό, λίγο πριν την πλατεία ΜαρούδαΜικρογραφίες6. Η οδός Καλαβρύτων προς το βουνό, λίγο πριν την πλατεία ΜαρούδαΜικρογραφίες6. Η οδός Καλαβρύτων προς το βουνό, λίγο πριν την πλατεία ΜαρούδαΜικρογραφίες