[ παύση προβολής ]

8. Δρόμος τη νύχτα

8. Δρόμος τη νύχτα.jpg 7. Πάτρα, 1968Μικρογραφίες7. Πάτρα, 1968Μικρογραφίες7. Πάτρα, 1968Μικρογραφίες7. Πάτρα, 1968Μικρογραφίες7. Πάτρα, 1968Μικρογραφίες