[ παύση προβολής ]

1. Δρόμος τής Πάτρας, 1901(περίπου)

1. Δρόμος τής Πάτρας, 1901(περίπου).jpg Μικρογραφίες2. Δρόμος τής Πάτρας, 1910Μικρογραφίες2. Δρόμος τής Πάτρας, 1910Μικρογραφίες2. Δρόμος τής Πάτρας, 1910Μικρογραφίες2. Δρόμος τής Πάτρας, 1910Μικρογραφίες2. Δρόμος τής Πάτρας, 1910