40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου).jpg 39. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα39. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα39. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα39. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα39. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα39. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα
Επισκέψεις
4871
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία