39. Η Πάτρα από το φάρο.jpg 38. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)38. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)38. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)38. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)38. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)38. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)
Επισκέψεις
4594
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία