24/72
Αρχική / ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ /

24. Η Πάτρα από τη θάλασσα

24. Η Πάτρα από τη θάλασσα.jpg 23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες25. Η Πάτρα από τη θάλασσα23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες25. Η Πάτρα από τη θάλασσα23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες25. Η Πάτρα από τη θάλασσα23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες25. Η Πάτρα από τη θάλασσα23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες25. Η Πάτρα από τη θάλασσα23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες25. Η Πάτρα από τη θάλασσα
Επισκέψεις
5377
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία