22. Η Πάτρα από τη θάλασσα.jpg 23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες21. Η Πάτρα από τη θάλασσα23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες21. Η Πάτρα από τη θάλασσα23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες21. Η Πάτρα από τη θάλασσα23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες21. Η Πάτρα από τη θάλασσα23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες21. Η Πάτρα από τη θάλασσα23. Η Πάτρα από τη θάλασσα, δεκαετία 1930Μικρογραφίες21. Η Πάτρα από τη θάλασσα
Επισκέψεις
4635
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία