[ παύση προβολής ]

10. Aεροφωτογραφία τής Πάτρας. Κάτω δεξιά διακρίνονται τα παλιά εργοστάσια της Πειραϊκής-Πατραϊκής στην οδό Παπαφλέσσα

10. Aεροφωτογραφία τής Πάτρας. Κάτω δεξιά διακρίνονται τα παλιά εργοστάσια της Πειραϊκής-Πατραϊκής στην οδό Παπαφλέσσα.jpg 11. Άποψη της Άνω Πόλης. Στο βάθος διακρίνεται το κάστροΜικρογραφίες9. Aεροφωτογραφία τής Πάτρας11. Άποψη της Άνω Πόλης. Στο βάθος διακρίνεται το κάστροΜικρογραφίες9. Aεροφωτογραφία τής Πάτρας11. Άποψη της Άνω Πόλης. Στο βάθος διακρίνεται το κάστροΜικρογραφίες9. Aεροφωτογραφία τής Πάτρας11. Άποψη της Άνω Πόλης. Στο βάθος διακρίνεται το κάστροΜικρογραφίες9. Aεροφωτογραφία τής Πάτρας11. Άποψη της Άνω Πόλης. Στο βάθος διακρίνεται το κάστροΜικρογραφίες9. Aεροφωτογραφία τής Πάτρας11. Άποψη της Άνω Πόλης. Στο βάθος διακρίνεται το κάστροΜικρογραφίες9. Aεροφωτογραφία τής Πάτρας