[ παύση προβολής ]

2. Το σχέδιο των Πατρών από το Σταμάτιο Βούλγαρη, 1829

2. Το σχέδιο των Πατρών από το Σταμάτιο Βούλγαρη, 1829.jpg 1. Το σχέδιο των Πατρών από το Σταμάτιο Βούλγαρη, 1829Μικρογραφίες3. Σχέδια της Πάτρας1. Το σχέδιο των Πατρών από το Σταμάτιο Βούλγαρη, 1829Μικρογραφίες3. Σχέδια της Πάτρας1. Το σχέδιο των Πατρών από το Σταμάτιο Βούλγαρη, 1829Μικρογραφίες3. Σχέδια της Πάτρας1. Το σχέδιο των Πατρών από το Σταμάτιο Βούλγαρη, 1829Μικρογραφίες3. Σχέδια της Πάτρας1. Το σχέδιο των Πατρών από το Σταμάτιο Βούλγαρη, 1829Μικρογραφίες3. Σχέδια της Πάτρας1. Το σχέδιο των Πατρών από το Σταμάτιο Βούλγαρη, 1829Μικρογραφίες3. Σχέδια της Πάτρας