6. Ιταλικά πολεμικά πλοία, 1941(περίπου).jpg 7. Ιταλικά πολεμικά πλοία, 1941(περίπου)Μικρογραφίες5. Διάφορα πολεμικά στο λιμάνι τής Πάτρας7. Ιταλικά πολεμικά πλοία, 1941(περίπου)Μικρογραφίες5. Διάφορα πολεμικά στο λιμάνι τής Πάτρας7. Ιταλικά πολεμικά πλοία, 1941(περίπου)Μικρογραφίες5. Διάφορα πολεμικά στο λιμάνι τής Πάτρας7. Ιταλικά πολεμικά πλοία, 1941(περίπου)Μικρογραφίες5. Διάφορα πολεμικά στο λιμάνι τής Πάτρας7. Ιταλικά πολεμικά πλοία, 1941(περίπου)Μικρογραφίες5. Διάφορα πολεμικά στο λιμάνι τής Πάτρας7. Ιταλικά πολεμικά πλοία, 1941(περίπου)Μικρογραφίες5. Διάφορα πολεμικά στο λιμάνι τής Πάτρας
Επισκέψεις
10267
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία